Marek Maňur

Pilotní výcvik pro vozíčkáře.

Jmenuji se Marek Maňur a jsem prvním českým pilotem na vozíku. Během sedmieté letecké praxe a více než 450 letových hodin jsem získával zkušenosti s létáním u nás i v zahraničí a v roce 2021 jsem se také stal prvním vozíčkářským instruktorem leteckého výcviku. Chtěl bych proto všem vozíčkářům, kteří mají o létání vážný zájem, zprostředkovat tuto jedinečnou možnost, udělat si pilotní průkaz.

Pro koho je výcvik vhodný?

ruční ovládání Tecnam P92

Školní letadlo Tecnam P-92 je vybaveno ručním řízením a podobně jako u automobilů upravených pro osoby bez funkčních dolních končetin, jsou i zde nahrazeny pedály pákou suplující jejich funkci. Jedná se o páku umístěnou na středovém tunely mezi levým a pravým sedadlem, která pohybem vpřed a vzad ovládá směrové kormidlo. V horní části páky jsou i tlačítka ovládání plynové přípusti a brzdová páčka. Funkce nožních pedálů zůstává zachovaná. Letadlo je tedy vhodné pro paraplegiky, eventuálně i amputáře DK a pro jiná funkční poškození dolních končetin. Řídit ho samozřejmě může i běžný pilot. Spodní věková hranice je 15 let (15-18 se souhlasem rodičů). Důležité je vyšetření pověřeným leteckým lékařem pro získání Osvědčení zdravotní způsobilosti, viz. níže.

Jakým letadlem budeme létat?

Tecnam P92

V terminologii ultralehkého létání je pojem "letadlo" nahrazován termínem Sportovní létající zařízení. Je to kvůli odlišení našich strojů registrovaných v rejstříku LAA od ostatních v registru ÚCL. Jsou to ale velmi podobné stroje, proto budu dále používat pojem letadlo. To, ve kterém si možná splníte svůj sen, je italský Tecnam P92 Echo. Na tomto typu se vyškolilo mnoho žáků u nás i v zahraničí, protože se jedná o letoun, který je velice tolerantní k pilotním chybám a má celkově dobré letové vlastnosti. Jeho výhodou je i výborný výhled přes přední část letadla, což nebývá u hornoplošníků vždy pravidlem a bývalí žáci na P92 rádi vzpomínají. Pro řízení piloty na vozíku je letadlo vybaveno ručním řízením, které jsem vyvíjel s ohledem na ergonomii a dostupnost ovládacích prvků. Je to první stroj u nás, který má ruční řízení u pravého i levého sedadla a dovoluje tak systém výcviku vozíčkář-vozíčkář. Kvalita provedení je granatována leteckými mechaniky, kteří mi s přestavbou pomáhali a dozorovali správnost. Letadlo jako celek schválil inspektor provozu.

Jak probíhá výcvik?

ukázka předletové prohlídky na P92

Před zahájením výcviku je nutné absolvovat vyšetření určeným leteckým lékařem, který posuzuje zdravotní stav pro vydání Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy. Není se čeho bát, letecký lékař AME MUDr. David Melechovský je jedním z lidí, kteří s námi byli od počátků létání vozíčkářů v roce 2015 a problematiku osob po poranění míchy dobře zná. Volba lékaře je samozřejmě na vás, můžete proto oslovit kteréhokoli pověřeného leteckého lékaře.
Samotnému vyšetření ještě předchází letecko-lékařská zkouška. K provádění této zkoušky mám pověření LAA a poletíme při ní spolu na krátký výlet, při kterém vám ukážu, co je obsahem praktického výcviku. Samozřejmě po vás nebudu chtít, abyste uměli letadlo řídit. Za letu společně vyzkoušíme bezpečné manévry, které se později budete učit sami provádět a na zemi také schopnost opustit letadlo v případě nouze. Spolu s krátkým pohovorem z toho vznikne zpráva, která pomáhá leteckému lékaři s jeho prací.

 Teorie

hodina teorie LKLT

Jakmile máte hotovou zdravotní prohlídku a vystavený Medical, nic nebrání tomu, abychom začali s výcvikem. Nejprve teorii a později i létání. Výuku teorie je možné absolvovat ještě před vydáním Medical, ale vystavujete se tím riziku, že v případě nesouhlasného stanoviska leteckého lékaře nebudete moci začít s praktickou částí. Výuka teorie probíhá obvykle v zimních měsících její rozsah stanovuje předpis UL3:

Vyučované předměty: před zahájením praktického výcviku
rozsah výuky celkem
Aerodynamika a mechanika letu 6 hodin 8 hodin
Stavba a konstrukce ULL 2 hodiny 8 hodin
Letecké předpisy, Postupy UL 6 hodin 8 hodin
Letecká navigace 2 hodiny 6 hodin
Letecká meteorologie 2 hodiny 6 hodin
Motory, vrtule, přístroje 2 hodiny 6 hodn
Spojovací předpis 1 hodina 3 hodiny
     
Celkem 21 hodin 45 hodin

Minimálně 21 hodin tedy musíme probrat před začátkem létání, zbytek je možný i v průběhu praktické části. Pokud jde o možnosti vyučování předmětů teorie, máme k dispozici v podstatě 3 možnosti:

  • výuka s instruktorem - budete dojíždět ke mně
  • výuka v jiném středisku nebo aeroklubu - tahle možnost je vhodná, pokud jste zdaleka a středisko vyučující teorii je blíž
  • online kurz teorie

Průkaz radiotelefonisty

Než začnete samostatně létat, čeká vás ještě jedna zkouška k získání Omezeného průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby - OFL nebo Všeobecného průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby - VFL. Je to oprávnění používat letadlovou radiostanici. Zkouška není nijak obtížná a absolvujete ji buďto na ČTÚ v Praze nebo Ostravě, případně online, pokud se rozhodnete pro mírně obtížnější VFL. Tuto zkoušku můžete udělat kdykoli před prvním sólovým letem.

Létání - praktický výcvik

ve FL 95

Po dokončení teorie nebo určeného minima (21 hodin) můžeme začít s létáním. To vychází obvykle na jarní měsíce Březen - Duben. Naším domovským letištěm je Kroměříž LKKM a podle počasí a vašich časových možností je možné létat během týdne i o víkendech. Minimální rozsah praktického výcviku je 112 letů a 20 letových hodin (předpis UL3) většinou je to ale víc. Létání s instruktorem není žádná drezůra. Pilot-žák sedí vlevo a instruktor na pravém sedadle v roli zkušenějšího kamaráda, který vám ukazuje, jak na to, abyste řízení nakonec byli schopni zvládnout sami. Od vás, hlavně zpočátku, to vyžaduje velkou dávku soustředění a úsilí, které je ale bohatě vynahrazeno, jakmile začnete létat samostatně. Na první sólový let vás instruktor pustí, až si bude v kokpitu vedle vás připadat tak nějak zbytečný. Vzlet i přistání budete provádět bezchybně, budete zvládat i radiokomunikaci během letu a například také nouzové přistání. Budete moci začít být trošku hrdí na to, co jste dokázali a vychutnávat krásu a poezii létání. Pořád ale zbývá dokončit několik úloh, některé samostatně, jiné s instruktorem. Jakmile máte tohle všechno odlétnuto a zvládnuto, předám vás inspektorovi provozu k závěrečné zkoušce. Ta se skládá z písemného testu a z praktické části, kdy s vámi poletí místo mně inspektor. Během přezkušovacího letu mu ukážete všechno, co jste se doposud naučili. Pokud uspějete, gratuluji, právě jste se stali pilotem či pilotkou!

Tecnam P92 upravené řézení

Až k pilotním zkouškám vás povedu já. Další účinkování v leteckém světě je jen na vás. Obecné pravidlo, že to co nepoužíváme zakrní, platí i tady. Pokud chcete vyrůst v dobrého pilota, je potřeba hodně létat a studovat. S těmito dvěma činnostmi vlastně dobrý pilot nikdy nesmí přestat. Pro další růst máme spousty příležitostí. Je možné získávat kvalifikace, jako například, ICAO angličtina, kvalifikace Instruktor, Řízené lety VFR, Zkušební pilot, Vysazovač nebo Aerovleky. Nebo sbírat zkušenosti pro létání do zahraničí, které je možné i s ultralehkým letadlem. Možností je hodně a o podobě své letecké kariéry rozhodujete jen vy sami. Pro začínající piloty a všechny, kteří se chtějí v létání posunout dál, pořádá hlavní inspektor provozu LAA Zdeněk Doubek zdokonalovací kurzy. Bývá o ně velký zájem, ale příští rok budu na tomto kurzu létat jako instruktor i já, takže pro dva piloty na vozíku jsou místa rezervovaná. Kromě kurzu nabízím zdokonalovací a kondiční lety i individuálně stejně jako například kurz Řízené lety VFR.

tahání P92 z hangáruprázdné vozíky na letišti

A kolik to stojí?

Otázka financí je vždycky trochu ošemetná. Například za výuku teorie můžete zaplatit 10 - 15 tisíc. U praktického létání se v našem případě cena odvíjí od počtu odlétaných hodin, tedy od vaší šikovnosti a taky od ceny benzínu. A ta, jak asi všichni víme, v poslední době skáče nahoru a dolů, častěji bohužel nahoru. Celkově se ale dá uvažovat o částce okolo 30 tisíc korun. Dalším nákladem je průkaz radiotelefonisty a platba inspektorovi za zkoušku. Tyto jsou řádově několik tisíc.
Rád bych pro své žáky získal nějakou podporu, aby létání bylo přístupné pro širší okruh lidí. Naprostá většina lidí po úrazu páteře má po návratu z nemocnice nebo rehabilitačního ústavu obrovské finanční náklady spojené s úpravou bydlení, pořízení pomůcek, auta, apod. Přesto může být reálné provozovat tento krásný, ale poměrně drahý koníček a já vám k tomu chci pomoci.

Kontakt

Marek Maňur
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 731 061 997

západ slunce na LKKM