Podporují nás

Aves Bohemica z.s. představuje naše partnery a podporovatele. Všem, kteří nám svou pomocí vyjadřují důvěru, děkujeme!

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Aero je největším výrobcem letecké techniky v České republice s historií výroby široké škály typů letadel od roku 1919. V současné době se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a servisem vojenské i civilní letecké techniky.
Jsme hrdí, že společnost, která stála u zrodu českého letectví, v nás vidí potenciál. 

   


Letecká amatérská asociace České republiky

Letecká amatérská asociace je spolek zastřešující rekreační a sportovní létání kategorie sportovních létajících zařízení. LAA je státem pověřena správou tohoto leteckého odvětví a na základě tohoto pověření definuje kategorie SLZ. Od roku 2015, kdy proběhlo historicky první setkání zájemců o létání z řad tělesně postižených, LAA aktivně podporuje tuto činnost.

   

Letecký lékař AME MUDr. David Melechovský

MUDr. David Melechovský je Letecký lékař AME, který provádí letecké zdravotní prohlídky, vyšetřuje piloty a vydává Osvědčení zdravotní způsobilosti 1., 2. třídy a pro LAPL (medical card) pilotům s kvalifikacemi: dopravní (ATPL), obchodní (CPL) a soukromý pilot letadla (PPL), pilot lehkého letadla (LAPL), pilot kluzáku (SPL, GLD), pilot balónu (BPL), pilot ultralehkého letadla (ULL, SLZ), pilot paraglide (PK, PG, MPK, MPG), rogala (ZK, MZK), parašutista.
Vydává Medical Certificate Class 1., 2. a 3. platný podle americké FAA a Lékařskou zprávu pro palubní průvodčí.  Provádí také lékařské prohlídky pro potápěče. Vydává Physical Examination Certificate pro námořníky plující pod vlajkou Libérie. Obnovuje Osvědčení zdravotní způsobilosti 3. třídy pro řídící letového provozu.

MUDr. David Melechovský je jedním z těch, kteří se  v ČR zasadili o zpřístupnění létání lidem s tělesným postižením.